Skład Zarządu Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego  w Białej Podlaskiej

Lp             Nazwisko i imię   Funkcja

1              Kosik Maciej       Przewodniczący

2              Laszuk Wiktor     Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych

3              Polaczuk Stanisław      Wiceprzewodniczący ds. Programowych

4              Pucer Krystyna   Sekretarz

5              Duklewski Dariusz       Członek Prezydiu
6              Denicki Dariusz   Członek Zarządu

7              Dorosz Daniel     Członek Zarządu

8              Knap Sebastian   Członek Zarządu

9              Smędra Robert   Członek Zarządu

10            Tarkowska Anetta       Członek Zarządu

11            Wiśniewski Artur Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej 

1      Adach Sławomir Przewodniczący

2      Łukaszuk Izabela Wiceprzewodniczący

3      Wawrzyńczuk Krzysztof Sekretarz





 Copyright © 2009-2017. Marek Czech - Rossosz.  Wszelkie prawa zastrzeżone